1-) Hz. Muhammed Medine’ye hicret ettiğinde aşağıdaki sahabilerden hangisinin evinde misafir kaldı?
2-) Hz. Muhammed ve ona inananlar Mekke’den Medine’ye kaç yılında hicret etmiştir?
3-) Bir grup müşrik, peygamberimizi himaye eden amcasının yanına gelerek ondan yeğeni Hz. Muhammed’i peygamberlik iddiasından vazageçirmesini istediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber, “Ey amca Güneş’i sağ avucuma, Ay’ı da sol avucuma koysalar ben bu davamdan vazgeçmem.” dedi. Hz. Muhammed’in bu olayda söz edilen amcasının adı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
4-) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim hakkında yanlıştır?
5-) Hz. Muhammed “İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş sayılmasınız” buyurmuştur. Hadiste verilmek istenen mesaj aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ifade edilmiştir?
6-) Aşağıdakilerden hangisi dostluğa zarar verir?
7-) Atatürk “Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız.” Atatürk’ün vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmektedir?
8-) Kul euzü birabbil felak. ............. Vemin şerri ğasikin izâ vekab. Vemin şerrin neffâsâti fil ugad. Vemin şerri hâsidin izâ hased. Yukarıdaki surede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
9-) Hz. Muhammed’in “iki nimet vardır ki insanların çoğu kıymetini bilemezler” dediği iki şey aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
10-) “... Şeytan şüphesiz içki kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah’ı anmaktan, namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçersiniz değil mi? (Maide suresi, 12) Aşağıdakilerden hangisi ayette ifade edilen içki ve kumarın zararlarından biri değildir?
11-) “Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Kimse kimseyi çekiştirmesin. Hanginiz kardeşinizin .......... etini yemekten hoşlanır?” (Hucurat suresi,12) Yukarıdaki ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
12-) İftira hakkında söylenenlerden hangisi yanlıştır?
13-) İstiklal Marşı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
14-) Aşağıdakilerden hangisine zekât verilemez?
15-) Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin dinen zekât vermekle yükümlü olabilmesi için aranan şartlardan biri değildir?
16-) Öğle namazının ilk sünnetinin, farzının ve son sünnetinin rekât sayıları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? İlk sünnet / Farz / Son sünnet
17-) Öğle namazının ilk sünnetinin üçüncü rekâtında ayakta aşağıdakilerden hangisi okunur?
18-) Ezanda geçen “Hayye ales salâh” cümlesinin Türkçe anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
19-) Aşağıdakilerden hangisi namaza hazırlık şartlarından biridir?
20-) Abdest alırken kollar yıkandıktan sonra aşağıdakilerden hangisi yapılır?
21-) İslam dini miladi kaçıncı yüzyılda doğmuştur?
22-) I- Hicret olayı II- Veda Hutbesi III- Toplumsal barışın sağlanması IV- Mescidinebevi’nin inşasına başlanması Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması hangisidir?
23-) Kur’an-ı Kerim hangi halife zamanında toplanarak kitap hâline getirilmiştir?
24-) Tevrat’ın dili aşağıdakilerden hangisidir?
25-) Aşağıdakilerden hangisi vahiy kavramının dışında kalır?
26-) “Sevmeyi başarmalı, sevilmeyi hak etmeliyiz.” Aşağıdakilerden hangisi bu sözle ilişkilendirilemez?
27-) Aşağıdakilerden hangisi İstiklal Marşı’nda işlenen konulardan biri değildir?
28-) Kul euzü birabbil felak, min şerri ma halak ........................... Ve min şerrin neffâsâti fil ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased. Surede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
29-) Dostluk ve kardeşliğin temelinde aşağıdaki kavramlardan hangisi bulunur?
30-) Aşağıdakilerden hangisi, kötü alışkanlıklar ve davranışlardan korunma yollarından biri değildir?
31-) Devletin malını hor kullanmak, işinde verimli çalışmamak, mesai saatlerini boşa harcamak aşağıdakilerden hangisi içinde değerlendirilir?
32-) “Aldatan bizden değildir.” Bu hadis aşağıdaki kötü davranışlardan hangisine işaret etmektedir?
33-) Karşılığını Allah’tan umarak yapılan her türlü iyilik ve yardıma ne ad verilir?
34-) Dinen zekât vermekle yükümlü olmanın şartları: Boş olan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
35-) Namazın aşağıdaki rükünlerinden hangisi hem erkekler hem de kadınlar için şeklen aynıdır?
36-) Ezanda “es-Salatü hayrun minen nevm. (Namaz uykudan daha hayırlıdır.)” ifadesi hangi vaktin ezanında söylenir?
37-) Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?
38-) Dinimizde cuma ve bayram namazları için boy abdesti almanın hükmü nedir?
39-) Aşağıdakilerden hangisi guslün farzlarından değildir?
40-) “Namaz dinin direğidir.” Bu hadiste vurgulanan, aşağıdakilerden hangisidir?
41-) Kur-an’ı Kerim’in indirilişi kaç yılda tamamlanmıştır?
42-) Suffe için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
43-) Mekke’den Medine’ye hicret edenlere ne ad verilir?
44-) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’e ilk iman edenler arasında yer almaz?
45-) Mekkeliler Hz. Muhammed’e çok güvendikleri için onu hangi isimle çağırıyorlardı?
46-) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’e gelen ilk beş ayetten biri değildir?
47-) Kendine kitap gönderilmeyen, kendinden önceki peygambere gönderilen kitapla insanları doğru yola çağıran peygambere ne ad verilir?
48-) Aşağıdakilerden hangisi İncil hakkında doğrudur?
49-) Yüce Allah’tan aldığı vahyleri peygamberlere ulaştıran melek aşağıdakilerden hangisidir?
50-) Allah’ın peygamberlerine doğrudan doğruya elçi (melek) vasıtasıyla bildirdiği kesinlik ifade eden bilgiye ne denir?
51-) “Ey Muhammed! Allah’ın yardımı ve zafer günü gelip, insanların Allah’ın dinine akın akın girdiklerini görünce, Rabbini överek tesbih et. O’ndan bağışlanma dile. Çünkü O, tövbelerini daima kabul edendir.” Yukarıda anlamı verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?
52-) Aşağıdakilerden hangisi kötü davranışlardan biridir?
53-) “... Kimse kimseyi çekiştirmesin. Hanginiz ölü kardeşinizin etini yemekten hoşlanır?” (Hucurat suresi-12) Allah’ın yukardaki ayette sakınmamızı istediği davranış aşağıdakilerden hangisidir?
54-) Aşağıdakilerden hangisine gazilik unvanı verilemez?
55-) Aşağıdakilerden hangisine zekât verilmez?
56-) Aşağıdakilerden hangisi zekât verecek kişide bulunması gereken şartları tam olarak ifade etmektedir?
57-) Kamet’te okunan “Kad kâmetis salah.” cümlesi aşağıdaki hangi cümleden sonra okunur?
58-) Namazda rükûya eğilirken ne denir?
59-) Aşağıdaki vakitlerden hangisinde namaz kılınabilir?
60-) Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?
Online Sınav Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı Testsorulari.Net'e aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.
Sınava Hazırlık Sınava Hazırlık